• บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มข. ร่วมกับ กลุ่มรัฐประสาน และยุวชนประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มข. ร่วมกับ กลุ่มรัฐประสาน และยุวชนประชาธิปไตยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองแก่เยาวชน

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 …
ร่วมชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะม…