• บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น” โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ “…
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาและการแข่งกล่าวสุนทรพจน์ “สิงห์มอดินแดงวิชาการ ครั้งที่ 5” ประจำปี พ.ศ. 2560

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาและการแข่งกล่าวสุนทรพจน์ “สิงห์มอดินแดงวิชาการ ครั้งที่ 5” ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. …