• ร่วมชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่วมชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561

ร่วมชื่นชมยินดีกับศิษย์เก่าของกลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มข. ผู้สอบได้ขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะม…